Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:24:12+02:00
* CTRL+C (Kopiowanie)
* CTRL+X (Wycinanie)
* CTRL+V (Wklejanie)
* CTRL+Z (Cofanie)
* DELETE (Usuwanie)
* SHIFT+DELETE (Trwałe usunięcie zaznaczonego elementu bez umieszczania go w Koszu)
* CTRL podczas przeciągania elementu (Kopiowanie wybranego elementu)
* CTRL +SHIFT podczas przeciągania elementu (Utworzenie skrótu do wybranego elementu)
* Klawisz F2 (Zmiana nazwy zaznaczonego elementu)
* CTRL+STRZAŁKA W PRAWO (Przeniesienie punktu wstawiania na początek następnego wyrazu)
* CTRL+STRZAŁKA W LEWO (Przeniesienie punktu wstawiania na początek poprzedniego wyrazu)
* CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ (Przeniesienie punktu wstawiania na początek następnego akapitu)
* CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ (Przeniesienie punktu wstawiania na początek poprzedniego akapitu)
* CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki (Wyróżnienie bloku tekstu)
* SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki (Zaznaczenie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie)
* CTRL+A (Zaznaczenie wszystkiego)
* Klawisz F3 (Wyszukanie pliku lub folderu)
* ALT+ENTER (Wyświetlenie właściwości zaznaczonego elementu)
* ALT+F4 (Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie działania aktywnego programu)
* ALT+ENTER (Wyświetlenie właściwości zaznaczonego obiektu)
* ALT+SPACJA (Otwarcie menu skrótów aktywnego okna)
* CTRL+F4 (Zamknięcie aktywnego dokumentu w programach umożliwiających jednoczesne otwieranie wielu dokumentów)
* ALT+TAB (Przełączenie między otwartymi elementami)
* ALT+ESC (Przechodzenie między elementami w kolejności ich otwarcia)
* Klawisz F6 (Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie)
* Klawisz F4 (Wyświetlenie listy paska adresu w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows)
* SHIFT+F10 (Wyświetlenie menu skrótów dla wybranego elementu)
* ALT+SPACJA (Wyświetlenie menu systemowego dla aktywnego okna)
* CTRL+ESC (Wyświetlenie menu Start)
* ALT+podkreślona litera w nazwie menu (Wyświetlenie odpowiedniego menu)
* Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu (Wykonanie odpowiedniego polecenia)
* Klawisz F10 (Uaktywnienie paska menu w aktywnym programie)
* STRZAŁKA W PRAWO (Otwarcie następnego menu z prawej lub otwarcie podmenu)
* STRZAŁKA W LEWO (Otwarcie następnego menu z lewej lub zamknięcie podmenu)
* Klawisz F5 (Aktualizacja aktywnego okna)
* BACKSPACE (Wyświetlenie folderu o jeden poziom wyżej w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows)
* ESC (Anulowanie bieżącego zadania)
* SHIFT podczas wkładania dysku CD-ROM do stacji dysków CD-ROM (Zapobiegnięcie automatycznemu odtwarzaniu dysku CD-ROM)
* CTRL+SHIFT+ESC (Otwarcie Menedżera zadań)
4 4 4