Dobre przetłumaczenie z Polskiego na Angielski: jeżeli będzie dobre daje najlepszą odp ;)

Pij wodę zanim poczujesz pragnienie . Woda jest bardzo ważna dla organizmu. Niedobór wody powoduje szereg przykrych konsekwencji :
-bóle głowy
-duszności
-złe samopoczucie
-zmęczenie
-większa podatność na stres
-spadek koncentracji
Każdy z nas traci około 2,5 do 3 litrów wody dziennie . Ubywa jej nie tylko w wyniku pracy nerek ale też w formie potu , poprzez wydychanie w czasie mówienia . Dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie poziomu płynów w organizmie .

2

Odpowiedzi

2010-04-06T15:26:36+02:00
Drink water before you will feel thirst . Water is very important for organism. The shortage of water causes the row of unpleasant consequences :
- the pains of head
-shortness of breathe
-bad mood
-fatigue
-larger susceptibility on stress
- the fall of concentration
Every of us loses about 2,5 to 3 litres of water daily . It decreases her in result of work of kidneys not only but also in form of sweat , across breathing out in time telling . Therefore so important the replenishing in organism the level of liquids is regular .
LICZE NA NAJ NAJ
2010-04-06T16:10:15+02:00
Drink water before you feel desire. Water is very important to an organism. The dehydration causes the row of unpleasant
consequences:
- headaches
- dyspnoea
- malaise
- tiredness
- greater susceptibility to the stress
Each of us is losing the inheritance of the concentration about 2.5 to 3 litres of water per day. It is dwindling not only as a result of the functioning of the kidneys but also in the form of sweat, by breathing out during saying. Therefore regular supplementing the level of liquids is so important in the body.

prosze :D