Zbierz informacje na temat swojej gminy i napisz:
A. kto sprawuje urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
B. ilu radnych weszło do rady gminy, w której mieszkasz,
C. jakie decyzje ważne dla mieszkańców twojej gminy podjęła rada w ciągu ostatniego roku.

Wypełnijcie mi to o Radomiu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:32:49+02:00
A. kto sprawuje urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
Prezydent Miasta:
Andrzej Kosztowniak
Zaprzysiężenie nastąpiło 30 listopada 2006 roku.
B. ilu radnych weszło do rady gminy, w której mieszkasz,
Skład osobowy Rady Miejskiej V kadencji:
Przewodniczący-Dariusz Wójcik
Wiceprzewodnicząca-Jolanta Korpetta-Zych
Wiceprzewodniczący-Jerzy Pacholec
Wiceprzewodniczący-Wiesław Wędzonka
Radni:24 osoby plus 3 osoby ,które pełnią funkcje senatora ,posła
C. jakie decyzje ważne dla mieszkańców twojej gminy podjęła rada w ciągu ostatniego roku.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-Program aktywności lokalnej dla Miasta Radomia na lata 2008-2013,
- Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2013,
-Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
-Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010,
- Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2013,
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2008 – 2011,
-Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 ,
-Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Radomia w latach 2010 – 2014,
-
1 5 1