Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T15:30:45+02:00
M(masa molowa) Ca-40u
M O-16u (2× 16u=32u,bo w cząsteczce wodorotlenku są 2 atomy tlenu)
M H-1u( 2× 1u=2u,bo w cząsteczce wodorotlenku są 2 atomy wodoru)
M(masa cząsteczkowa) Ca(OH)₂= 40u +2× 16u + 2×1u= 74u

74uCa(OH)₂----to jest---100%
40uCa-------stanowi----X %

X=40u×100% : 74u= 54,1 % Ca

74uCa(OH)₂----to jest---100%
32u O--------stanowi----X %

X=32u×100% : 74u=43,2 % O

74uCa(OH)₂----to jest---100%
2u H--------stanowi----X %

X=2u×100% : 74u=2,7 % H

W cząsteczce Ca(OH)₂ wapń stanowi 54,1 %,tlen 43,2 % ,a wodór2,7 %
2010-04-06T15:34:15+02:00
Ca(OH)₂
masa Ca = 40 u
masa O = 2*16 u = 32 u
masa H = 2 * 1 u = 2 u
masa Ca(OH)₂ = 40 u + 32 u + 2 u
masa Ca(OH)₂ = 74 u

zawartość procentowa wapnia:
74 u --- 100%
40 u --- x
x = 100% * 40 u/ 74 u
x = 4000%/74
x ≈ 54 %

zawartość procentowa tlenu
74 u ---- 100%
32 u ---- x
x = 100% * 32u/74 u
x = 3200%/74
x ≈ 43 %

zawartość procentowa wodoru
74 u ---- 100%
2 u ----- x
x = 2 u * 100%/72 u
x = 200%/ 72
x ≈ 3%

2010-04-06T15:35:23+02:00
Oblicz zawartość procentową (%masowy) pierwiastków w wodorotlenku wapnia

Mg ( OH )2 - wodorotlenek wapnia

masa całkowita Mg ( OH )2 = 24u+ 2*16u +2*1u = 24u + 32u + 2u = 58 u


Cp [ stężenie %% ] = masa substancji / masa roztworu * 100 %

Cp Mg = 24/ 58 * 100 % = 300/7 %% = 42, 5 %%

Cp O = 32 / 58 * 100 % = 55,2%

Cp H = 100 % - 55,2 - 42,5 = 2,3 %