Ćwiczenie pierwsze. Napisz odpowiedż do zadania w postaci wyrażenia algebraicznego. A)Wysokosć trójkata ma x cm,a długość boku,na którym została opuszczona,wynosi y cm.Wysokość zwiększono o 20%,a długość boku zmniejszono o 30%.Porównaj pola tych trójkątów. Zadanie 2. Cenę samochodu,równą 55 000 zł,obniżono o x%.Zapisz cenę po obniżce,w postaci iloczynu algebraicznego.Bardzo proszę o pooooomoc!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T16:25:53+01:00
Zadanie 1

P1 = (xy)/2 = 0,5xy
P2 = (1,2x * 0,7y)/2 = 0,42xy
0,5xy - 0,42xy = 0,08xy
Odp.: Pierwsze pole jest większe od drugiego o 0,08xy

Zadanie 2

55 000 - (x/100 * 55 000) = 55 000 - 550x
1 5 1