Odpowiedzi

2016-07-12T22:21:20+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Aby przeprowadzić dobry wywiad należy :
- wcześniej przygotować pytania
- pytania muszą być zrozumiałe
- najlepiej zadawać pytania od najprostszych i mniej szczegółowych do trudniejszych i bardziej szczegółowych
Aby go jasno i dobrze napisać, trzeba oddzielić widocznie pytania od odpowiedzi. Należy podkreślić najważniejsze informacje. Po opracowaniu wywiadu wypada dać go do wglądu naszemu rozmówcy w celu autoryzacji. 
Wstęp :
Należy przedstawić osobę, z którą przeprowadzamy wywiad. Podać na jej temat kilka informacji, np. kim jest.
Rozwinięcie :
W rozwinięciu zadajemy pytania i zapisujemy odpowiedzi danej osoby.
Zakończenie :
Trzeba podziękować rozmówcy za poświęcony czas i udzielenie wywiadu.
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty