Startujący samochód o masie 500kg poruszając się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w ciągu 20s osiągnął szybkość 108km/h. oblicz
a)energię kinetyczną samochodu po 20s ruchu
b)z jaką mocą średnio pracował silnik tego samochodu
c)wartość przyśpieszenia samochodu
d)ile razy większą energię uzyskałby ten samochód gdyby w ciągu 20s jego szybkość wzrosła do 40m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:52:42+02:00
M=500kg
t=20s
V=108km/h=30m/s

c)
a=v/t=30m/s/20s=1,5m/s²

a)
Ek1=m*V²/2=500kg*(30m/s)²/2=500kg*900m²/s²/2=500kg*450m²/s²=225000J=225kJ

b)
P=W/t
W=F*S
F=m*a
S=V*t/2

P=m*a*V*t/2*t=m*a*V/2=(500kg*1,5m/s²*30m/s)/2=11250W

d)
m=500kg
V=40m/s
Ek2=m*V²/2=500kg*(40m/s)²/2=(500kg*1600m²/s²)/2=500*800J=400000J=400kJ

Ek2/Ek1=400kJ/225kJ=1,8 (tylukrotnie wzrośnie energia kinetyczna)