* Przetłumacz poniższe zdania na język polski:

---

We verified that there isn't any charge or error on the disks:

(...)

In contrast, it's 1 western digital.

(...)

we must replace this type of disk that causes problems on the server:
Thank you for confirming your backup data to replace the disk.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T20:09:33+02:00
1Sprawdziliśmy, że nie ma żadnych opłat lub błędów na dyskach
2W przeciwieństwie to 1western digital.
3musimy zastąpić tego typu dysku powoduje problemy na serwerze:
Dziękuję za potwierdzenie kopii zapasowej danych wymienić dysk