Wystarczyłoby, aby prędkość autokaru była o 12 km/h większa, a jechaliśmy o pół godziny krócej! - stwierdził Wojtek, wysiadając ze swoją klasą na parkingu
przed zamkiem w Malborku po 3 godzinnej podróży.
a)) Z jaką średnią prędkością jechał autokar?? { powinno wyjśc 60km/h}
b)) ile kilometrów liczyła trasa??/ { powinn wyjśc 180 km.}

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:39:55+02:00
S = droga
t = czas
V = prędkość

V = s/t
V = s/3h

Ale też:
V+12 = s/2,5h

s = V * 3
s = 2,5(V+12)

3V = 2,5V + 30
0,5V = 30
V = 60

s = 3V
s = 3 * 60 = 180