Tablica informacyjna w szkole miała wymiary1,2m na 2,5m. Nie mieściły się na niej wszystkie informacje potrzebne uczniom, więc postanowiono zamówić nową tablicę. Pierwszy z wymiarów zwiększono o 0,4m a drugi o 0,2m. Oblicz o ile procent zwiększyła się powierzchnia tablicy informacyjnej. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:48:39+02:00
Pierwszy wymiar zwiększono o 0,4 m zatem ma on teraz 1,2m+0,4m=1,6 m
Drugi wymiar zwiększono o 0,2 m zatem ma on teraz 2,5m+0,2m=2,7 m
Początkowo powierzchnia tablicy informacyjnej miała (liczymy pole prostokąta a więc mnożymy długość razy szerokość) 1,2m*2,5m=3 m²
Teraz po zwiększeniu wymiarów jej pole wynosi 1,6m*2,7m=4,32 m². Różnica w powierzchni wynosi 4,32m²-3m²=1,32m².
Zatem aby obliczyć jaki to procent liczymy jaką część stanowi w stosunku do pierwszego pola i mnożymy przez 100% wtedy
(1,32/3)*100%=(132/300)*100%=44%
Odp. Pole tablicy informacyjnej zwiększyło się o 44% :)P = a*b
1.2 m * 2,5 m = 3 m kwadratowe
1,2 m +0,4 m = 1,6 m
2,5m + o,2 m= 2,7 m
1,6 m * 2,7 m = 4,32 m kwadratowego

3 m kw. ------ 100 proc.
4.32 m kw.-----x

3x= 432 /:3
x=144

144 procent - 100 procent = 44 procent

Odp. Powierzchnia tablicy zwiększyłą się o 44 procent. :))))))