Odpowiedzi

2010-04-06T17:59:42+02:00
Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów. Mamy więc:

1. koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej, handlowej),
2. koszty wydziałowe,
3. koszty zarządu,
4. koszty sprzedaży.

Układ rodzajowy kosztów, układ strukturalny kosztów działalności przedsiębiorstwa, wykorzystywany w sprawozdawczości finansowej.

Rozróżnia się w nim następujące rodzaje kosztów: amortyzację, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS), koszty materiałów i energii, koszty usług obcych, koszty podróży służbowych oraz podatki i opłaty zaliczone w ciężar kosztów (np. podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłaty skarbowe itp.).
nie wiem czy to oto chodzi :P pozdro :D
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T18:43:52+02:00
Układ rodzajowy mówi o rodzaju poniesionego kosztu prostego. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na tkz. kontach "4" zakładowego planu kont, czyli kolejno": amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe.
Układ funkcjonalny grupuje koszty wg miejsc ich powstania i typów działalności, jest podstawą przeprowadzania kalkulacji kosztów produkcji. Ewidencja tych kosztów prowadzona jest na kontach zespołu "5" zakładowego planu kont, czyli kolejno:
-Koszty działalności podstawowej
-Koszty handlowe
-Koszty wydziałowe
-Koszty zakupu
-Koszty sprzedaży
-Koszty działalności pomocniczej
-Koszty ogólnego zarządu

To jest ogólny zarys. Nie wiem dokładnie o co Tobie chodzi, może bardziej sprecyzuj pytanie.
4 3 4