1. Tomek i Ola oparli o leżący pień kilkumetrowy kawałek rynny, przygotowany do wymiany. Rynną puszczali stalową kulkę i zaznaczali kredą drogi przebyte przez kulkę w pierwszej (s1), drugiej (s2) i trzeciej (s3) sekundzie ruchu, a następnie je mierzyli.
~ Jaki, twoim zdanie, był cel ich doświadczenia?
~ Jeśli pomiary wykonali prawidłowo, to co możesz powiedzieć o uzyskanych wynikach: s1, s2 i s3?
~ Sformułuj wniosek, jaki zapewne sformułowali Tomek i Ola na podstawie uzyskanych wyników.

2. W ciągu 4 godzin uległo rozpadowi 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego. Oblicz czas połowicznego rozpadu dla tego izotopu, objaśniając przy tym sposób rozumowania?

3. Po wywierceniu otworu w betonowej ścianie tata podał wiertarkę Kacprowi, który ręką dotknął wiertła.
~ Sformułuj spostrzeżenie Kacpra.
~ Podaj przyczynę zjawiska, które wystąpiło.
~ Zapisz wzorem i objaśnij prawo fizyczne, które w tym przypadku jest spełnione.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:29:08+02:00
1. Tomek i Ola oparli o leżący pień kilkumetrowy kawałek rynny, przygotowany do wymiany. Rynną puszczali stalową kulkę i zaznaczali kredą drogi przebyte przez kulkę w pierwszej (s1), drugiej (s2) i trzeciej (s3) sekundzie ruchu, a następnie je mierzyli.
~ Jaki, twoim zdanie, był cel ich doświadczenia?
~ Jeśli pomiary wykonali prawidłowo, to co możesz powiedzieć o uzyskanych wynikach: s1, s2 i s3?
~ Sformułuj wniosek, jaki zapewne sformułowali Tomek i Ola na podstawie uzyskanych wyników.

Celem doświadczenia było sprawdzenie przyspieszenia kulki.
Uzyskane odległości były proporcjonalnie większe s1<s2<s3

Stalowa Kulka miała pewne przyspieszenie spowodowane nachyleniem do poziomu.
Oddzialywala na niego sila grawitacji ktora nadawala przyspieszenie.
Im dluzej kulka byla w ruchu tym pokonywala wieksze odleglosci.
s = a * t²/2


2. W ciągu 4 godzin uległo rozpadowi 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego. Oblicz czas połowicznego rozpadu dla tego izotopu, objaśniając przy tym sposób rozumowania?

0 godzin - 100%
2 godziny - 50 %
4 godziny - 25 %

Izotop ulega rozpadowi proporcjonalnie. Czas połowicznego rozpadu - czas po którym pozostaje 50 % izotopu.

3. Po wywierceniu otworu w betonowej ścianie tata podał wiertarkę Kacprowi, który ręką dotknął wiertła.
~ Sformułuj spostrzeżenie Kacpra.
~ Podaj przyczynę zjawiska, które wystąpiło.
~ Zapisz wzorem i objaśnij prawo fizyczne, które w tym przypadku jest spełnione.

Kacper zapewne poczul, że wiertło jest ciepłe a być może poparzył łapy.
Wystąpiło zjawisko zamiany energii mechanicznej na cieplną.

Zachodzi tutaj KONWERSJA ENERGII.
Wedlug zasady zachowania energii nie moze ona "zniknac". Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W tym przypadku wzrosła energia cieplna powodujaca to ze wiertlo sie nagrzalo.
3 5 3