Zad.1.
a)x nad 3 + dwie trzecie > 1
b)x nad 6-1<jedna trzecia - x nad 2
c)x-1 nad 2 + jedna czwarta jest Mniejsze bąć równe od -x+1 nad 2 + 2x +1 nad 4
d)x-3 nad 2 = trzy drugie > x+3 nad 4 + x-1 nad 8


Zad.2.
Rozwiąż nierówność :
a).6,5-9x>0,5(x+1)
b).0,2(x+2)<4,4-x
c).0,5x>2(0,1x+0,25)
d).-0,08(10x+5) jest mniejsze bąć równe od 0,1x(x-20)+0,4
e).0,1x+0,01 jest większe bąć równe od 2(0,01x+0,02)
f).5(0,16x-0,01)<0,2(1-x)

PomoŻeciE ? PLiskA BArdzo ... :)
A i Z góry Very mUch :)
DzIękuję Bardzo :)
BŁAGAM ROZWIĄŻĘ KTOŚ TO BARDZO WAŻNE !!! ;)
:)) :) : ) :)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T17:54:18+02:00
Zad.1
a) x:3 +⅔ >1/×3
x+2>3
x>3-2
x>1

b) x:6-1 <⅓ - x:2/×6
x-6 <2-3x
x+3x <2+6
4x <8/:4
x <2

c) x-1:2 +¼ ≤-x+1:2 +2x+1:4/×4
2(x-1) +1 ≤2(-x+1) +2x +1
2x -2 +1 ≤-2x +2 +2x +1
2x +2x -2x ≤3+1
2x ≤4/:2
x ≤2

d) x-3:2(zamiast = to powinno być +) +3:2 >x+3:4 +x-1:8/×8
4(x-3) +12 >2(x+3) +x -1
4x -12 +12 >2x +6 +x -1
4x -3x >5
x >5


Zad.2
a) 6,5-9x>0,5(x+1)
6,5 -9x >0,5x +0,5
-9x -0,5x >0,5 -6,5
-9,5x >-6/:(-9,5)
x >0,6315...

b) 0,2(x+2)<4,4-x
0,2x +0,4 < 4,4 -x
0,2x +x <4,4 -0,4
1,2x <4/:1,2
x <3,(3)

c) 0,5x>2(0,1x+0,25)
0,5x >0,2x +0,5
0,5x -0,2x >0,5
0,3x >0,5/×10
3x >5/:3
x >⁵/₃
x >1⅔

d)?? -0,08(10x+5) ≤ 0,1x(x-20)+0,4
-0,8x -0,4 ≤??0,1x²?? -2x +0,4
1,2x -??0,1x²??≤0,8

e) 0,1x+0,01 ≥2(0,01x+0,02)
0,1x +0,01 ≥0,02x +0,04
0,1x -0,02x ≥0,04 -0,01
0,08x ≥0,03 /×100
8x ≥3 /:8
x ≥⅜

f) 5(0,16x-0,01)<0,2(1-x)
0,8x - 0,05 < 0,2 -0,2x
0,8x +0,2x < 0,2 +0,05
x <0,25

Proszę;)
mam nadzieję, że pomogłam, ale w zad. 2 d) coś mi nie pasuje bo tam nie może wyjść x do kwadratu, bo wtedy się to nie zredukuje... :) wyraz ten wzięłam w pytajniki;D