Odpowiedzi

2010-04-06T15:51:54+02:00
Generał Dąbrowski - polski generał, senator-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815 roku, generał jazdy armii Królestwa Polskiego 1815-1816, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813 roku, twórca Legionów Polskich we Włoszech

Stefan Czarniecki - polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego

Tadeusz Kościuszko - generał polski i amerykański, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. Ukończył Szkołę Rycerską w Warszawie oraz studiował jako królewski stypendysta w Paryżu. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, gdzie w uznaniu jego zasług został generałem brygady wojsk amerykańskich.
4 5 4
2010-04-06T15:59:28+02:00
Gen dąbrowski- gen brygady armi Księstwa Warszawskiego
Tadeusz Kościuszko-generał polski i ameerykański fortyfikator ur 4 lutego 1746 zmarł 15 pazdziernika 1817
Stefan czarnieck-1599-1665 dowódca wojskowy znany z partyzanckich bitw w czasie potopu szwedzkiego
2 3 2