Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:11:50+02:00
A) W(x)= 32x⁴ - 16x²+2
stosujemy podstawienie: x²=t
32t²-16t+2 = 0 /:2
16t²-8t+1=0
a=16, b=-8, c=1
Δ=b²-4ac=(-8)²-4*16*1=64-64=0
t=-b/2a=8/32=¼

t=x²
x²=¼
x₁=½
x₂=-½
W(x)=32(x-½)²(x+½)²

b)x⁵ - 6x³ + 9x =x(x⁴-6x²+9)

x²=z
x⁴-6x²+9=z²-6z+9
a=1, b=-6, c=9
Δ=b²-4ac=36-36=0
z=6/2=3
x₁=√3
x₂=-√3

W(x)=x(x-√3)²(x+√3)²