Odpowiedzi

2010-04-07T16:18:51+02:00
Obliczam objętość pokoju aby obliczyć masę powietrza
V=5×4×3,5 = 70 m³
gęstość powietrza 1,29 kg/m³
masa
m=1,29×70 = 90,3 kg
ilość dostarczonej energi czyli ciepła
Q=mCwΔt
Cw=1008 J/(kg C) ciepło właściwe powietrza z tablic
Δt = 20-0=20 C przyrost temperatury
Q=90,3×1008×20 = 1820448 J
2kW = 2000 W
P=W/t
t=W/P = 1820448/2000 = 910,2 sek = 15,17 min
1 5 1
2010-04-07T16:19:01+02:00
Dane:
V = 4m*4m*3m = 48m³
ρ = 1,2 kg/m³
c = 1005 J/(kg*°C)
ΔT = 20°C

Rozwiązanie:

m = ρ*V
m = 1,2 kg/m³ * 48m³
m = 57,6 kg

Q = m*c*ΔT
Q = 57,6 kg * 1005 J/(kg*°C) * 20°C
Q = 1157760J
1 4 1