Kto powiedział poniższe słowa lub do kogo odnoszą sie te zdania?
1.Przybyłem, zobaczyłem,Bóg zwycięzył"
2."Mieczów ci u nas dostatek,ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa"
3."Jam nie z soli ani z roli,tylko z tego co mnie boli wyrosłem"
4.Nie godzi sie takiego i tak wielkiego męża,jakby jednego spośród dostojników,księciem nazywać lub hrabia,lecz {wypada} chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną"

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:29:17+02:00
1.Karol V(piąty)Habsburg
2.Władysław Jagiełło
3.Stefan Czarniecki
4.Otton III(trzeci) o Bolesławie Chrobrym podczas zjazdu gnieźnieńskiego


Liczę na naj.;)