When we write a story, we start by saying when and where the event happened, who the people in the story were and what happened first. We continued with what happened just before the main event (2nd paragraph), then describe the main event of the story (3rd paragraph). We end our story by writing what finally happened and how the people in the story felt. When we tell a story we use past tenses.
Mam użyć 100-150 słów.
Jest to dla mnie ważne i bardzo proszę o jak najszybsze rozwiązanie.
Bardzo proszę o używanie podstawowych słów oraz podstawowych zwrotóe gdyż mój poziom to amator ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:08:11+02:00
Kiedy piszemy historię, możemy zacząć od stwierdzenia, gdzie i kiedy zdarzenie miało miejsce, ludzi, którzy w historii było i co się w pierwszej kolejności. Będziemy kontynuować to, co się tuż przed głównym wydarzeniem (ust. 2), a następnie opisać główne wydarzenia z historii (3 pkt). Kończymy naszą historię w formie pisemnej, co w końcu się stało i jak ludzie w historii odczuwalne. Kiedy opowiedzieć używamy przeszłości ...


Liczę na naj