Odpowiedzi

2010-04-06T16:09:42+02:00
Zdanie złożone

* zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, jest zdaniem złożonym
Usłyszał dzwonek, wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść śniadania
* jeśli poszczególne zdania składowe mogą istnieć niezależnie, mówimy o zdaniu złożonym współrzędnie
Spotkał na korytarzu przyjaciela, więc bardzo się ucieszył
* jeśli treści zdań składowych uzupełniają się, mamy do czynienia ze zdaniem złożonym podrzędnie
Ucieszył się, ponieważ długo przyjaciela nie widział

1 5 1
2010-04-06T16:16:46+02:00
Zdanie zawierające jedno orzeczenie nazywamy zdaniem pojedynczym.
Zdanie, które ma więcej niż jedno orzeczenie, to zdanie złożone.
Zdanie pojedynce, które składa się tylko z podmiotu i orzeczenia lub samego orzeczenia, nazywamy zdaniem nie rozwiniętym.
Zdanie pojedynce, które oprócz podmiotu i orzeczenia zawiera określenia, nazywamy zdaniem rozwiniętym.
3 1 3