Otrzymaj chlorek wapnia wszystkimi sposobami ;
sposoby;
SOLE KW.TLENOWYCH
1.kwas + zasada - sól + woda
2.tlenek metalu + kwas - sól +woda
3.tlenek niemetalu + zasada - sól + woda
4. tlenek metalu + tlenek niemetalu - sól
Sole KW.BEZTLENOWYCH
1.kwas + zasada - sól +woda
2. tlenek metalu + kwas -sól +woda

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:27:58+02:00
1.kwas + zasada - sól + woda
2HCl + Ca(OH)2 ---> CaCl2 + 2H2O
2.tlenek metalu + kwas - sól +woda
CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O
3.tlenek niemetalu + zasada - sól + woda
tym sposobem nie da rady
4. tlenek metalu + tlenek niemetalu - sól
tym sposobem nie da rady
1.kwas + zasada - sól +woda
2HCl + Ca(OH)2 --> CaCl2 + 2H2O
2. tlenek metalu + kwas -sól +woda
CaO + 2HCl --> CaCl2 + H2O
6 4 6