Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:22:40+02:00
1.Jezus z Nazaretu – centralna postać chrześcijaństwa. Według chrześcijan założyciel Kościoła, Syn Boży i ZbawDla większości wyznań i Kościołów chrześcijańskich Jezus jest także wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego. W islamie uznawany jest za proroka.
2.Czyściec nie jest miejscem, ale stanem oczyszczania się od następstw grzechów, od których człowiek nie uwolnił się za ziemskiego życia. Główną konsekwencją grzechów jest niezdolność - nawet mimo woli duszy - do doskonałej miłości Boga. A tylko człowiek w pełni kochający potrafi cieszyć się ze spotkania z Bogiem i zbawionymi istotami.
3.chrzest (łac. baptismum)
bierzmowanie (confirmatio)
Eucharystia (komunia święta) (eucharystia)
pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
święcenia (sacri ordines)
małżeństwo (matrimonium)
nie mam kto i kiedy je ustanowił.
7 3 7