Diagram przedstawia jakie procenty objętości powietrza stanowią azot,tlen,i argon.Oblicz masę azotu w powietrzu znajdującym się w sali o wymiarach 5m x 4m x 3m.Pzyjmij że 1m sześcieny(3)azotu wazy 1,15 kg

Diagramu nie mam ale podam inaczej
azot=78,1%
tlen=21%
argon=0,8
inne=0,1
Zależy mi na rozpisania tego zadania ni tylko wyniki!
Dziękuję z góry!
Pilne na jutro!!

1

Odpowiedzi

2009-11-02T16:31:01+01:00
Objętość sali:
V = 5m x 4m x 3m = 60 m³

78,1% x 60 =0,781 x 60 = 46,86 m³

46,86 x 1,15 kg = 53,889 kg≈ 54 kg