Odpowiedzi

2010-04-06T16:18:03+02:00
Podstawowe formy ochrony przyrody stosowane przez większość państw na świecie, w tym Polskę to:
-ochorna gatunkowa organizmów
-ochrona obszarow
-ochrona pojedynczych obiektow.


metody stosowane w ochronie przyrody:
ochrona bierna- nie dopuszcza jakiejkolwiej ingernecji ze strony czlowieka, pozostawiajac przyrode jej naturalnym mechanizmom.

ochrona czynna- zaklada podejmowanie przez czlowieka dzialam majacych na celu wspomaganie naturalnych mechanizmow rzadzacym przyrodą.

reintroducja- czyli ponowne wprowadzenie do ekostystemu gatunku, ktory w danym regionie wyginął (np.bobry)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:29:49+02:00
Formami ochrony przyrody w Polsce jest powstawanie parków narodowych , rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych , obszaroów chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

daj naj
6 3 6