Na rysunku przedstawiono fragment mapy pozomicowej. Jaka jest wyskokosć bezwzględna terenu, na którym znajduje się szkoła?
a) od 100m do 150 m n.p.m.
b) od 150m do 250 m n.p.m.
c) od 200m do 250 m n.p.m.
d) od 250m do 300 m n.p.m.

(proszę o krótkie uzasadnienie)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:18:18+02:00