Koszty utrzymania polskiego systemu obronności są niewątpliwie duże, chociaż nie dorównują nakładom na obronność innych państwach sojuszu. Czy, twoim zdaniem, jest zasadne przeznaczanie na obronność znacznych kwot z budżetu państwa, choć nie ma wojny ani wyraźnego bezpośredniego zagrożenia Polski?

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:19:16+02:00
Myślę, że jest zasadne przeznaczanie znacznych kwot z budżetu państwa na obronność, ponieważ kiedy nadejdzie zagrożenie dla Polski to bedziemy przygotowani i lepiej wyposarzeni.
1 5 1