Odpowiedzi

2015-04-18T22:59:01+02:00
Triduum Paschalne jest punktem szczytowym całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się od wieczornej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i trwa do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nie są to dni przygotowania do Wielkanocy, ale już sam obchód paschy Chrystusa- udział w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Ostatnia Wieczerza oznacza pożegnalne spotkanie się Pana Jesusa z uczniami przy stole „w pierwszy dzień Przaśników”. Podczas tego spotkania Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystię.
Wielki Czwartek- ostatni dzień Wielkiego Postu; wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne. Wieczorna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej akcentuje trzy tematy: ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa o raz przekazanie braterskiej miłości. Jedność kapłańska manifestuj się w tym dniu poprzez ranną koncelebrację  z biskupem Mszy Świętej Krzyżma, podczas której  poświęca się oleje. Jedność i miłość  ukazuje obrzęd umywania nóg stosowany głównie przez papieża w Rzymie, przez biskupów  w katedrach, niekiedy także w kościołach parafialnych. Wzajemną miłość realizuje się także w procesji z darami przeznaczonymi szczególnie dla ubogich. Liturgię Wielkiego Czwartku kończy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowywania Eucharystii.
Wielki Piątek- pierwszy dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, Kościół gromadzi się jednak w godzinach popołudniowych na sprawowanie pamiątki męki i śmierci Chrystusa. Liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i przeniesienia najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.
Święcone- są to potrawy wielkanocne poświęcone w Wielką Sobotę w kościołach, na cmentarzach  przykościelnych lub nawet w domach. W koszyczkach, obok baranka, umieszcza się sól, jajka, szynkę, kiełbasę i chrzan.
Wigilia Paschalna jest obchodzona w Wielką Noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Składa się  z czterech części:
-uroczysty początek wigilii stanowi liturgia światłą zwana lucernarium (poświęcenie ognia, przygotowanie świece wielkanocnej, czyli paschału, procesyjne jej wniesienie, zapalenie świeć i orędzie wielkanocne);
 -dłuższa liturgia słowa (lekcjonarz zrewiduje 9 czytań biblijnych) stanowi podstawową część Wigilii;
-liturgia chrzcielna (błogosławieństwo wody chrzcielnej, udzielanie chrztu i bierzmowania, odnowienie przyrzeczeń złożonych na chrzcie);
-ostatnią cześć nocnego czuwania wypełnia celebracja liturgii eucharystycznej, właściwej Mszy rezurekcyjnej, stanowiącej szczyt całego obchodu Triduum Paschalnego.
Paschał jest to znacznej wielkości woskowa, wielkanocna świeca, corocznie nowa, ozdobiona pierwszą i ostatnią literą alfabetu oraz cyframi obecnego roku. Zapalona na początku Wigilii Paschalnej od poświęconego ognia, uroczyście wniesiona stoi przez cały okres wielkanocny w prezbiterium na wysokim świeczniku i pali się przy wszystkich obchodach liturgicznych tego okresu. Poza okresem paschalnym stoi przy chrzcielnicy i pali się podczas chrztu, pogrzebu i w Dzień Zaduszny.
Rezurekcja (resurrectio: zmartwychwstanie)- w Polsce uroczysta procesja wielkanocna odprawiana zaraz po Wigilii Paschalnej lub w niedzielę rano przed pierwszą mszą świętą. Stanowi dopełnienie obchodów paschalnych: jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania i wezwaniem do udziału w triumfie uwielbianego Chrystusa.
 
Wielkanoc (Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego)jest to najstarsze i początkowo jedyne święto chrześcijańskie. Obchodzone co roku w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca; jak nazwa wskazuje święto obchodzono w nocy z Wielkiej Soboty na niedzielę, gdyż w nocy (nad ranem)Chrystus zmartwychwstał. W Polsce w poranek niedzielny odprawiano rezurekcję. W domu powrocie z kościoła spożywano uroczyste śniadanie wielkanocne „święcone”. Obecnie niedziela wielkanocna stanowi trzeci dzień Triduum Paschalnego.