Odpowiedzi

2010-04-08T15:47:42+02:00


wybierz sobie coś z tego

Leśniczy - pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jest pracownikiem Służby Leśnej w nadleśnictwie. Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożonym podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym mu leśnictwem, w którego skład wchodzą lasy należące do Skarbu Państwa jak również mogą to być lasy prywatne powierzone do prowadzenia przez starostę.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Sprawująe nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa (zazwyczaj ok. 15-20 tys. ha), które z kolei dzielą się na leśnictwa, którymi kieruje leśniczy. Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa zaliczanym do Służby Leśnej. Tworzą ją pracownicy Lasów Państwowych, którzy zajmują się: zarządzaniem lasami, prowadzeniem w nich gospodarki leśnej i ochroną tych lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.

w niedzielę wstałam dopiero o godz ósmej.
ubrałam się i poszłam na śniadanie.były pyszne tosty z serem i szynką . po śniadaniu odrobiłam lekcje i pouczyłam się do konkursu. około godz 13 wybrałam się z psem na spacer. wróciłam po 14 i zjadłam obiad. na 15 pojechałam do kościoła . po powrocie miałam wyjść na orlik ale się rozpadało . postanowiłam grać na kompie gdy nagle się rozpogodziło.jednak wybrałam się na boisko. Kiedy wróciłam obiejrzałam film i poszłam spać
tak wyglądala moja niedziela.