Liczba książek przyrodniczych znajdujących się w szkolnej bibliotece przekracza 296, ale mniejsza niż 315. Do zapakowania 14 paczek z których każda zawierałaby taką samą liczbę książek, brakuje jaszcze 6 egzemplarzy. Ile jest książek przyrodniczych w tej bibliotece? Zapisz obliczenia. Odpowiedź uzasadnij.
Proszę o jasne rozwiązanie. Z góry dziękuję :)

2

Odpowiedzi

2010-04-06T16:25:18+02:00
1)przez x oznaczymy sobie liczbę książek w jednej paczce
2) a więc liczba książek w bibliotece wynosi:
14x-6
3) zachodzą pewne 2 nierówności:

I. 14x - 6 > 296 |+6
14x > 302 |/14
x > 21,6

II. 14x - 6 < 315 |+6
14x < 321 |/14
x < 22,9

4) czyli liczba książek w paczce jest w przedziale
21,6 < x < 22,9
ale książki liczone są w całości a nie w kawałkach więc liczba NATURALNA mieszcząca się w tym przedziale jest tylko jedna a wynosi: 22
5) liczba książek w jednej paczce wynosi 22, zatem liczba książek w bibliotece wynosi:
14x-6 = 14*22 - 6 = 302

Licze na najlepsze:).
2010-04-06T16:27:07+02:00
X - liczba książek w jednej paczce
14x-6 - liczba książek w bibliotece

2 nierówności:
I. 14x - 6 > 296 |+6
14x > 302 |/14
x > 21,6

II. 14x - 6 < 315 |+6
14x < 321 |/14
x < 22,9

liczba książek w paczce jest w przedziale
21,6 < x < 22,9
Książki liczone są w całości, a nie w kawałkach, dlatego liczba NATURALNA mieszcząca się w tym przedziale jest tylko jedna, a wynosi ona: 22.
Zatem liczba książek w bibliotece wynosi:
14x-6 = 14*22 - 6 = 302
1 5 1