1.Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 10 cm.Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.
2.W trójkącie równobocznym wyskość ma 4 m.Oblicz pole pierścienia utworzonego przez koło opisane i wpisane w ten trójkąt.

dam naj:)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T16:32:06+02:00
1)
przeciwprostokątna jest jednocześnie średnicą a zatem r=5
P=πr²=π*5²=25π
2)
r=1:3h=1:3*4=4:3=1i1:3
R=2:3h=2:3*4=8:3=2i2:3
2010-04-06T17:06:36+02:00
1.r=5
P=πr²
P=25π
2.
Najpierw okrąg opisany czyli R=2/3h czyli
obl.pole okregu opis.
R=8/3
P=64/9π
P=22,33(w przybliżeniu)
Pole trojkąta
h=a√3/2 /*2
2h=a√3
a=2h/√3-usuwam niewymiernosc
a=⅔√3h
P=(⅔√3h)²*√3/4
P=4/3h²*√3/4
P=4/3*16√3/4
P=64/3*√3/4
P=5i1/3√3
P=9,09(w przyblizeniu)
obl. pole pierscienia
22,33-9,09= 13,24
Pole kola wpisanego
r=h/3
r=4/3
P=16/9π
P=5,58(w przyblizeniu)
Pole pierscienia
9,09-5,58=3,51