Odpowiedzi

2009-11-02T16:36:13+01:00
Powstają z komórek merystematycznych w wyniku ich różnicowania się. Są to tkanki dojrzałe, w których zazwyczaj nie dochodzi do podziałów komórkowych.

Tkanki stałe mogą składać się z jednakowych komórek (tkanki jednorodne) lub z kilku rodzajów komórek lub elementów komórkowych (tkanki niejednorodne).

Różnicowanie się komórek można podzielić na dwa etapy: 1. Wzrost objętościowy i stopniową wakuolizację (tzn. powstawanie wakuoli lub wakuol spychających cytoplazmę na obrzeża komórki). 2. Wykształcanie się organelli komórkowych, takich jak chloroplasty czy amyloplasty, gromadzenie produktów przemiany materii np. barwników i olejków eterycznych oraz przekształcenia ścian komórkowych. W przypadku komórek drewna lub korka ostatecznym etapem różnicowania jest obumarcie protoplastu.

Do tkanek stałych zaliczają się: parenchyma, kolenchyma, sklerenchyma, ksylem, floem, epiderma, peryderma, utwory wydzielnicze, tkanka kalusowa.
2009-11-02T16:40:12+01:00
TKANKI STAŁE:
Do tkanek stałych zaliczamy: tkankę okrywającą, miękiszową, wzmacniającą i przewodzącą

1Tkanka okrywająca:
Tkanka okrywająca izoluje i równocześnie łączy roślinę ze środowiskiem zewnętrznym. Pierwotną tkanką okrywającą jest skórka. Komórki tej warstwy granicznej są żywe, pozbawione chloroplastów i ściśle do siebie przylegające

2Tkanka miękiszowa:
Komórki miękiszowe są najczęściej żywe, posiadają cienkie ściany komórkowe . Przystosowane są do pełnienia różnych funkcji

3Tkanka przewodząca:
Główną funkcją tej tkanki jest przewodzenie wody z części rośliny do liści i korzeni. Do tkanki przewodzącej zaliczamy drewno i łyko.

4Tkanka wzmacniająca:
Nadaje kształt i elastyczność roślinie