Zad.1
W trapezie ABCD, którego podstawy AB i CD mają długości odpowiednio 12 i 8, zaś wysokość ma długość 5 ,przedłużenia boków nierównoległych przecinają się w punkcie E.Oblicz pole trójkąta ABE.
zad.2
Oblicz długości wysokości rombu, którego przekątne mają długości 14 i 16.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:32:44+02:00
Hmm to dosyć trudne ale postaram się pomóc
1.
AB - 12
CD- 8
wys - 5

ABE
AB - 12
P= A x H = P= 12 x 2,5 = 30

A na 2 nie pamiętam