Odpowiedzi

2010-04-06T18:02:31+02:00
1. Gdzie znajduje się Narnia?
Narnia sąsiaduje z Wielkim Kalomenem i Archenlandią. Jej wschodnią granicę stanowi wybrzeże Wielkiego Oceanu Wschodniego.
2. Jaki klimat panuje w Narnii?
W Narnii jest bardzo mroźno, często sypie śnieg, panuje wieczna zima.
3. Jaki typ krajobrazu występuje w Narnii?
W Narnii występuje krajobraz wyżynny, górski, leśny.
4. Jakie zwierzęta żyją w Narnii?
W Narnii występują: Bobry, Faun Tumnus, centaury, myszy, olbrzym Grzmotołup, leopardy, ptaszek (drozd), lew Aslan, reny, wiewiórki, lis.
5. Jakie rośliny mozna spotkać w Narnii?
Można tam spotkać drzewa (świerki, jodły, brzozy, dęby, wiązy, modrzewie), krzewy, zarośla, kwiaty (chelidonie, przebiśniegi, krokusy, pierwiosnki, dzwonki).

proszę bardzo ;)
84 4 84