1.Jakie zwiazki powstaja podczas fermentacji:
a)octowej
b)alkoholowej
2.Czym rozni sie alkohol etylowy od kwasu octowego w warunkach otoczenia?
3.Jakie własciwosci maja kwas octowy i palmitynowy?
Daje naj:) odpowiedzi na wszystkie pytania-inaczej spam!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:48:20+02:00
FERMENTACJA OCTOWA
Jest to enzymatyczny proces utleniania alkoholu etylowego do kwasu octowego, katalizowany przez enzymy wytwarzane głównie przez bakterie octowe. Zachodzi także proces uboczny podczas innych przemian fermentacyjnych.
przebieg procesu fermentacji octowej:
C2H5OH+O2->CH3COOH+H2O
C2H5OH-etanol
O2-tlen
CH3COOH-kwas octowy
H2O-woda
Fermentacja octowa jest podstawowym procesem w przemysłowej produkcji octu. Ocet to 6-10% roztwór kwasu octowego. Kwas octowy jest używany do produkcji tworzyw sztucznych np. jedwabiu sztuczego, barwników, substancji zapachowych (estrów), rozpuszczalników, leków np. aspiryny.

FERMENTACJA ALKOHOLOWA
Zachodzi ona w komórkach drożdży, w mięsistych, dużych owocach, w nasionach okrytych twardą łupiną i w korzeniach, jeśli jest dużo wody w glebie. Zachodzi ona wkorzeniach roślin bagiennych np. ryż oraz w korzeniach roślin zalanych wiosna przez wodę.
Nalezy pamiętać, że drożdże są względnymi beztlenowcami, tzn. w obecności tlenu fermentacja zosrtaje zahamowana i drożdże zaczynaja oddychać tlenowo. Proces glikolizy w fermentacji alkoholowej przebiega podobnie jak w oddychaniu tlenowym - do wytworzenia pirogronianu. Następnie pirogronian nie wchodzi w cykl Krebsa, ale ulega dekarboksylacji na aldehyd octowy, do którego przyłącza się wodór odłaczony od aldehydu trój-fosfo-glicerynowego w procesie glikolizy. W ten sposób powstaje alkohol etylowy.
ogólny zapis fermentacji alkoholowej:
C6H12O6+2ADP+2Pi->2C2H5OH+2ATP+2CO2
C6H12O6-glukoza
ADP-adenozynodifosforan
Pi-ortofosforan
C2H5OH-alkohol etylowy (etanol)
ATP-energia
CO2-dwutlenek węgla
Fermentacja alkoholowa jest wykorzystywana w piwowarstwie, winiarstwie, gorzelnictwie, kandyzowaniu owoców, produkcji drożdży oraz pieczywa.Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą. 100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza), zaś proces rozpuszczania się w nim wody ma charakter silnie endotermiczny. Powoduje to, że po otwarciu butelki z takim kwasem w wilgotnym pomieszczeniu zaczyna on pochłaniać wilgoć z powietrza, co skutkuje jego zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek butelki. W skrajnych przypadkach, jeśli w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór butelki jest szeroki, stężony kwas octowy potrafi nawet zamarznąć po otwarciu. Wszystko to powoduje, że stężony kwas octowy jest czasami nazywany kwasem octowym lodowatym.

Stosunkowo wysoka temperatura wrzenia, a także efekty endotermiczne przy rozcieńczaniu wynikają z silnych wiązań wodorowych występujących między cząsteczkami kwasu. Wiązania wodorowe tworzone przez kwas octowy są na tyle silne, że obserwowano ich występowanie także w fazie gazowej.

Jak każdy niższy kwas karboksylowy, kwas octowy ulega dysocjacji i dobrze przewodzi prąd elektryczny, jednak jest kwasem słabym (pKa=4,76). Z metalami tworzy sole, a z alkoholami – estry; obie te grupy związków nazywane są octanami.


Kwas palmitynowy, kwas heksadekanowy – organiczny związek chemiczny, jeden z nasyconych kwasów tłuszczowych o wzorze sumarycznym C15H31COOH. Kwas ten posiada pomiędzy atomami węgla tylko wiązania pojedyncze.

Właściwości:

* białe ciało stałe;
* nie rozpuszcza się w wodzie;
* nie ulega dysocjacji;
* rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych;
* temperatura wrzenia 332,6 °C (pod ciśnieniem 512 mm Hg);
* gęstość 0,84 g/cm3 (w temperaturze 80 °C);

* spala się:

C15H31COOH + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H2O

Kwas palmitynowy występuje w postaci estru z gliceryną w tłuszczach zwierzęcych, a także w mniejszym stopniu w tłuszczach roślinnych (głównie w oleju palmowym – stąd nazwa). Jest używany jako surowiec do produkcji mydła.
2 3 2