Odpowiedzi

2010-04-06T16:47:21+02:00
W MIEJSCU OBECNIE BUDOWANEGO AMFITEATRU STAŁ BUDYNEK - KASYNA


Amfiteatr został oddany do użytku już w 2008 r. Projekt II etapu zakłada rewitalizację 12,5 ha terenów w centrum Konstancina. Odnowione zostaną pasaże wzdłuż ul. Źródlanej i Sienkiewicza oraz tereny łąkowe w dolinie rzeki Jeziorki na północ od parku Zdrojowego. Na jego terenie i w bliskiej okolicy zamontowane zostanie oświetlenie, powstaną ścieżki piesze i rowerowa oraz nowe alejki parkowe. Zmieni się też zieleń - będą nowe nasadzenia drzew, krzewów i dekoracyjne rabaty. Powstaną nowe trawniki, a na już istniejących zostanie dosiana trawa. Wybudowana zostanie też instalacja wody, dzięki której park będzie nawadniany.