Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:26:31+02:00
S = v*t = 48,6 km/h *(1/60) h = 0,81 km = 810 m
810 m - (2*200 + 2*160)m = 810m - 720m = 90 m
x /y = 160/200
x + y = 90
--------------------
x / y = 160/200 = 16/20 = 4/5 = 40/50
x + y = 90
------------------
czyli x = 40m i y = 50m
S1 = 2*a + b
a² = 200² + 160²= 40 000 + 25 600 = 65 600 = 656*100
a = 10*√656
b² = 40²+50² = 1600 + 2500 = 4100 = 41 *100
b = 10*√41
S1 = 2*a +b = 2*10*√656 + 10*√41 = 20√656 + 10√41
S1 ≈ 20*25,61 + 10*6,40 = 512,2 + 64 = 576,2
Odp.Ta odległość w linii prostej jest równa około 576,2 m.