Odpowiedzi

2010-04-06T16:52:14+02:00
1801 r - miasto otrzymuje miejski cmentarz zwany Cmentarzem Rakowickim na wykupionych pokarmelitańskich gruntach
1804 r - Kraków ogłoszono miastem otwartym.
Stało się to przyczyną do wyburzenia średniowiecznych murów obronnych
1816 r - założono Krakowskie Towarzystwo Naukowe
1820 r - decyzją senatu Wolnego Miasta Krakowa w miejscu zasypanych dawnych fortyfikacji miejskich i wyburzonych średniowiecznych murów obronnych, powstają Planty krakowskie
1820 - 1823 r - ma miejsce sypanie Kopca Kościuszki
1846 r - wybucha Powstanie Krakowskie
W nocy z 22 na 23 lutego powstaje Rząd Narodowy. Austria anektuje miasto. Do Wolnego Miasta Krakowa wkraczają oddziały austriackiego wojska. 27 lutego w starciu z Austriakami w Podgórzu ginie Edward Dembowski.
1850 r - wielki pożar miasta trwający 10 dni. Spłonęło 160 domów, 4 kościoły i dwa klasztory
1879 r - powstaje pierwsze na ziemiach polskich muzeum - Muzeum Narodowe
1893 r - otwarcie Teatru im. Juliusza Słowackiego
1895 r - odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza
1895 r - Apolinary Michalik zakłada słynną kawiarnie przy ul. Floriańskiej
1900 r - wesele Rydla i Mikołajczykówny
W podkrakowskich Bronowicach odbyło się słynne wesele młodopolskie L. Rydla i
J. Mikołajczykówny. Wydarzenie to stanowi temat dramatu Wyspiańskiego "Wesele"
1 5 1
2010-04-06T16:53:21+02:00
Kraków-1846 najazd na kraków przez austrię
2010-04-06T16:55:03+02:00
Mam 3 do wyboru. Wez sobie które chcesz.
1.Po upadku polskiej państwowości, przez Kraków przewijały się różne wojska i różne rządy. Dopiero po okresie reorganizacji nowy magistrat, pochodzący w całości z nominacji cesarskiej, rozpoczął urzędowanie 1 IX 1802. Powierzchnia Krakowa wynosiła wtedy 7,8 km2. Jeszcze po I rozbiorze Polski, gdy granica z Austrią przebiegała na Wiśle, cesarz Józef II aktem z 23 II 1784 ustanowił nowe, konkurencyjne dla Krakowa miasto Podgórze, które przejęło m.in. całkowicie handel solą. Był to duży cios gospodarczy dla Krakowa, który stał się niewielkim mało znaczącym granicznym miastem, gdzieś na rubieżach wielkiego cesarstwa austro - wegierskiego.
2.W 1810 po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Podgórze włączono do Krakowa. Nowe granice, wytyczone w 1815 na kongresie wiedeńskim, odłączyły Podgórze, które pozostało samodzielnym miastem do 1915. Z Krakowa i jego okolic 3 V 1815 zaborcy utworzyli Wolne Miasto Kraków, ale pod opieką trzech dworów. Organem ustawodawczym było Zgromadzenie Reprezentantów, a władzę wykonawczą sprawował Senat składający się z 13 członków. Zgromadzenie Reprezentantów wybierało prezesa Senatu na 3 lata.
3.Cały okres od uzyskania autonomii do wybuchu I wojny światowej zapisał się w dziejach miasta rozwojem nauki, kultury i sztuki, podtrzymywaniem polskich tradycji narodowych. Powstały nowe prądy artystyczno - literackie. Rozwijała się myśl niepodległościowa, działały różne paramilitarne organizacje, np. od 1910 Towarzystwo Strzelec pod komendą J. Piłsudskiego. Niemniej jednak Kraków i jego społeczeństwo było postrzegane jako konserwatywne.

Polecam drugie ;)))
2 5 2