Odpowiedzi

2010-04-06T16:50:37+02:00
Jedną z głównych idei dzieci kwiatów była szeroko rozumiana WOLNOŚĆ. Pragnęli oni jej, chcąc uciec od tamtejszego
egoistycznego trybu życia, często przy tym zatapiając się w narkotykach, co miało zgubny wpływ na charakter ruchu.. Unikali
kontaktów z wszelkimi instytucjami zarówno państwowymi jak szkoła, wojsko, pracajaki i kościelnymi. Zawsze robili swoje.
Hippisi byli zwolennikami POKOJU, walczyli o niego. Przykładem na ich walkę z przemocą może być ich interwencja w
Wietnamie, w którym toczyła się wówczas wojna..
Sprzeciwiali się oni przymusowej służbie wojskowej. Swój pacyfizm wyrażali nosząc pacyfki (symbol pacyfizmu).
Hippie głosili także JEDNOŚĆ wszystkich ludzi , którą wyrażali w takich hasłach m.in. jak "Wszyscy ludzie są braćmi" ,oraz "Świat
jest na tyle duży, że starczy na nim miejsca dla każdego".
Hippisi nie martwili się o jutro, żyli dniem dzisiejszym, starając się wyciągać z niego wszystko, co możliwe Można śmiało
stwierdzić, że kierowali się hasłem "Carpie Diem".
Dzieci kwiaty żyły w zgodzie z naturą. Nazywali się dziećmi "dziećmi ziemi". Prowadzili tzw. "życie w drodze", nie mając stałego
domu. Zwykle byli wegetarianami w myśl słów "Zwierzęta to moi przyjaciele, nie jadam swoich przyjaciół"
Propagowali oni "wolną miłość" odrzucając przy tym normy i kryteria moralne panujące wśród dorosłych.
Hippie starali się być sami wystarczalni: uprawiali ziemię, szyli ubrania etc. Tworzyli tzw.. komuny hipisowskie, gdzie wszystko było
wspólne. Żyli w nich nawet po kilkadziesiąt osób.
1 4 1
2010-04-06T16:53:02+02:00
Hipis to człowiek, który potrafi docenic naturę, głęboko przeciwstawiona w kulturze hipisów cywilizacji. Dzieci nie uznają żadnej hierarchii, stąd w ruchu trudno dopatrzeć się struktur organizacyjnych. Nie było przywódców ani podwładnych. Stosunki były oparte na przyjaźni i koleżeństwie. Hipisi traktują siebie jak braci i siostry, gdyż łączyła ich wspólna świadomość, wiara, przekonanie o nadejsciu epoki drugiego renesansu - ery miłości, ery Wodnika.