Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T17:11:39+02:00
Strategia zrównoważonego rozwoju jest długofalowym planem działania we współpracy z samorządami wchodzącymi w jego skład. Strategia określa misję, cele rozwoju wraz ze sposobami ich osiągania oraz warunki realizacji.
2010-04-06T17:15:13+02:00
1. Co to jest ?
- Jest to strategia Unii Europejskiej.

2. Skąd ?
- Została zatwierdzona w Göteborgu, w czerwcu 2001.

3. Po co ?
- Do głównych celów odnowionej SZR zalicza się działania w zakresie: ochrony środowiska, sprawiedliwości i spójności społecznej, dobrobytu gospodarczego oraz realizacji zobowiązań w skali międzynarodowej.

Wyodrębniono 7 głównych celów:
- ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii;
- zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa;
- promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji;
- lepsze zarządzanie oraz przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych;
- promowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego na niedyskryminujących zasadach;
- stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie wysokiej jakości życia obywateli;
- aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na forum międzynarodowym oraz zapewnienie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również z podjętymi przez UE międzynarodowymi zobowiązaniami.