Za jedno zadanie spamuje.

Zad .1.
Do ceny komputera dolicza się 22% podatku VAT.Razem z tym podatkiem kosztuje on 4270 zł.Ile wynosi cena komputera bez VAT-u.?

Zad.2.
Powierzchnia Tatrzańskiego Parku Narodowego wynosi 2*10^2 km2(kwadratowych),a powierzchnia Polski około 3*10^5 km2.Ile razy Powierzchnia Polski jest większa od powierzchni Tatrzańskiego Parku Narodowego.?

2

Odpowiedzi

2010-04-06T16:56:32+02:00
1]
4270zł=122%
x zł=100%
...............
x=4270×100:122
x=3500zł= cena bez vatu(czyli netto)
2]
3×10⁵:2×10²=1,5×10⁵⁻²=1,5×10³ razy większa jest powierzchnia polski(1500 razy)
2010-04-06T16:58:14+02:00
Z.1

oznaczmy x jako cena komputera bez vatu a x*22% jako sam vat

x+x*22% = 4270
x+0,22x = 4270
1,22x = 4270 |:1,22
x = 3500
zatem komputer bez vatu kosztuje 3500 zl

z.2
Powierzchnia Tatrzańskiego Parku Narodowego wynosi 2*10^2 km² = 200 km²
powierzchnia Polski około 3*10^5 km² = 300000 km²

dzielimy pow. Polski przez pow. parku:
300000 km²:200 km² = 1500
powierzchnia Polski jest 1500 razy większa