1. Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętniania, której produktem jest mrówczan sodu.
2. Uzupełnij równania reakcji spalania całkowitego i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a) ........+2O2 -----> 2CO2 +2H2O
b) ........CH3COOC2H5+......---->....CO2+....H2O
3. W jaki sposób można sprawdzić, czy kwas oleinowy jest związkiem nienasyconym? Napisz obserwacje oraz sformułuj wniosek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T18:02:33+02:00
1.
HCOOH+NaOH------->HCOONa+H2O
HCOO⁻ + H⁺ + Na⁺ + OH⁻ --------> HCOO⁻ + Na⁺ + H2O
H+ + OH- -------> H2O
2.
a) 2HCOOH + 2O2 -------> 2CO2 + 2H2O
b) CH3COOC2H5 + 5O2----> 4CO2 + 4H2O
3.
Można wlać kwas oleinowy do wody bromowej lub manganianu(VII) potasu. Odbarwi on i manganian i wodę bromową, zmieniając też stan skupienia - z ciekłego na stały. Świadczy to o tym, iż kwas oleinowy jest kwasem karboksylowym nienasyconym. W jego cząsteczce między dziewiątym, a dziesiątym atomem węgla, występuje podwójne wiązanie.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
Pozdrawiam
5 4 5