Odpowiedzi

2010-04-06T17:10:16+02:00
Mr1 = 220g
Cp1 = 56%
ms = mr1 * Cp1 / 100% = 220g * 56% / 100% = 123,2g

Cp2 = 36%
mr2 = ms * 100% / Cp2 = 123,2g * 100% / 36% = 342,2g

342,2 g - 220g = 122,2g

Odp: Dolano 122,2 g wody.
2 5 2