Odpowiedzi

2009-11-02T16:39:22+01:00
Władza wykonawcza

Władza wykonawcza sprawowana była przez premiera, Radę Ministrów, podporządkowanych Sejmowi, oraz Prezydenta, którego decyzje wymagały zatwierdzenia przez rząd.


Władza ustawodawcza

Konstytucja ustanowiła dwuizbowy parlament (Sejm i Senat) o pozycji nadrzędnej wobec innych organów Państwa. W określonych przypadkach Izby łączyły się w Zgromadzenie Narodowe, do którego kompetencji należały: wybór Prezydenta i przyjęcie od niego przysięgi oraz okresowa (co 25 lat) rewizja Konstytucji (dokonywana zwykłą większością głosów).


Wymiar sprawiedliwości sprawować miały niezależne sądy, których organizację, zakres i sposób działania ustrojodawca pozostawił do uregulowania ustawodawstwu zwykłemu. Konstytucja wyszczególniała trzy piony sądownictwa:

* powszechne, z Sądem Najwyższym na czele,
* administracyjne, z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele, oraz
* wojskowe.
3 3 3
2009-11-02T16:40:28+01:00
Mogłabyś jeszcze napisać czego dokładnie potrzebujesz?

Bo trójpodział władzy to znaczy:
- Ustawodawcza (Sejm i Senat) - pozycja nadrzędna

- Wykonawcza (sprawowana była przez premiera, Radę Ministrów, podporządkowanych Sejmowi, oraz Prezydenta)

- Sądownicza (niezależne sądy: powszechne, administracyjne, wojskowe)
5 3 5