Odpowiedzi

2009-11-02T16:40:28+01:00
Reformacja to ruch społeczno religijny skierowany przeciwko kościołowi. Reformacja rozpoczęła się w Niemczech, kocioł wymagał za wszystko opłat, duchowieństwo żyło bardzo niemoralnie, nepotyzm i symonia,bardzo bogate kościoły. Marcin Luter w 1517 roku ogłosił 95 tez, w których krytykował kościół: krytykował odpusty, uznał, że głównym źródłem wiary jest pismo św., żeby być zbawionym wystarcza silna wiara a nie dobre uczynki, niepotrzebne są zakony, życie bez celibatu, ważny jest tylko chrzest i komunia, nie uznawał zwierzchności papieża na d kościołem, domagał się taniego kościoła, odrzucił kult świętych. Ludność poparła nauki Lutra, kościół był jednak przeciwny, papież kazał mu odwołać wszystkie poglądy, w 1524 r doszło do wystąpień chłopskich, jednak Luter ich nie poparł, na czele ruchu stanął Tomasz Mineer, powstanie zostało stłumione. W latach 1546-1547 dochodzi do wojen religijnych, wyznawcy Lutra to protestanci. Wojny zakończyły się w 1555 pokojem Autsburskim. Szwajcaria państwo podzielone na kanony: miejskie i leśne, opowiedziano się po stronie Lutra, głównym działaczem był Urlich Zwingli, głosił on poglądy Lutra, w 1531 dochodzi do wojny religijnej, głośna bitwa pod Kappel, w której Zwingli ginie. Niderlandy znajdują się pod władaniem Hiszpanii.
zasady luteranizmu:
- odrzucenie władzy papieskiej
- odrzucenie tradycji Kościoła, za fundament uznał Ewangelię
- przetłumaczenie Ewangelii na języki narodowe, odprawianie Nabożeństw w językach narodowych
- uznał tylko 2 sakramenty (chrzest i komunię)
- świeccy i duchowni są sobie równi
- Komunia to Eucharystia rozdawana pod 2 postaciami


kalwinizm:
- oddzielenie religii od państwa
- uznawali oni zasadę mówiąca, że ludzie rodząc się są przeznaczeni do zbawienia lub skazani na potępienie
- cnotami najbardziej cenionymi była: skromność i pracowitość

5 1 5
2009-11-02T16:48:55+01:00
1. Marcin Luret był niemiecki zakonnikiem w 1517r ogłosił w Wittenberdze 95 tez wymienione przeciwko sprzedaży odpustów. Głosił poglądy:
jedynym źródłem wiary jest Biblia.
należy znieść celibat
zlikwidować zakony
odebraś kościołowi majątki ziemskie
kult religijny ograniczyć do czytania Biblii i śpiewania psalmów.

2. Kalwinizm Luteranizm
Jan kalwin Marcin Luter
1536 1517
wiara w przeznaczenie wiara w Boga
uznawali tylko chrzest uznawali wszystkie sakramęty
i eucharystię
70 2 70