SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA !

Zadanie 1.
Liczba 2⁻³. ³√8² jest równe

A. ½ B.1 C.2 D.4


Zadanie 2.
Rower kosztujący 270zł sprzedano podczas wyprzedaży za 216 zł. Obniżka wyniosła

A. 10% B.20 % C.40% D.80%


Zadanie 3.
Rozwiązaniem układu równań y - x - 1 =0
x + y - 3 =0

A.x = 1 i y = 2 B. x= 1 i y = -2 C. x= 2 i y = 3
D. x = 3 i y = 2

Zadanie 4.
Do wykresu funkcji ƒ (x) = 2x³ - x² + 2x - 5 należy punkt o współrzędnych

A. (-1, -9) B. (-1, -5) C.( -1, -10) D.(-1, -13)


Piszcie działania ! Dam naj ;]

3

Odpowiedzi

2010-04-06T17:06:31+02:00
Zad 2. b, Zad 3. a , Zad 4. c, Zad 1. d
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:08:36+02:00
Zad.1.
2⁻³*∛8²=(½)³*∛(2³)²=(½)³*2²=½
odp. A

zad.2.
x - procent ceny podstawowej po obniżce
x*270=216
x=0,8=80%
100%-80%=20% - procent obniżki
odp. B

zad.3.
y-x-1=0
x+y-3=0

y=x+1
x+x+1-3=0
2x=2
x=1
y=2
odp. A

zad.4.
f(-1)=2*(-1)³-(-1)² + 2*(-1)-5=-2-1-2-5=-10
odp. C
2010-04-06T17:08:50+02:00
2. 270--------100%
216---------x
x=216*100% / 270= 80%
100%-80%=20%