Zad.1. Znajdź zdanie fałszywe i napisz je w brzmieniu prawidłowym.
e)W Polsce, szczególnie w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, przyjmowano wiele idei głoszonych przez myślicieli doby oświecenia.
f)Pod ich wpływem zaczęto głosić potrzebę przeprowadzenia ważnych reform ustrojowych, takich jak zniesienie liberum veto, wzmocnienie demokracji szlacheckiej poprzez dopuszczenie do niej całej szlachty oraz poprawę położenia mieszczan i chłopów.
g)Reformą państwa zajął się Sejm Wielki, który uchwalił Konstytucję 3 maja.
h)Wprowadzała ona w Polsce monarchię dziedziczną oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa.
i)Pomyślnie zapoczątkowane dzieło reform zostało przerwane ingerencją państw zaborczych, które wsparły rodzimych zdrajców spod znaku konfederacji barskiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:10:51+02:00
H napewno jest nie poprawne. wydaje mi się,że powinieneś zmienic to tak:Wprowadziła ona w Polsce monarchie absolubną.