Zadanie z Ekonomiki Handlu..;D

Oceń prawdziwość poniższych zdań (prawda albo fałsz):
1). Jeżeli naprawa towaru niezgodnego z umową nie jest możliwa w ciągu 14 dni, termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż do 21 dni.
2). Sprzedawca odpowiada za niegodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty zakupu.
3). Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za słuszną.
4). Stwierdzenie przez klienta niezgodności towaru z umową w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu jest jednoznaczne z tym, że niezgodność występowała w dniu zakupu.
5). Czy zgodne z prawem jest oświadczenie sprzedawcy: ,,Ten paragon jest gwarancją"
6). Zobowiązanie gwaranta ma charakter dobrowolny.
7). Od decyzji klienta zależy, czy skorzysta on z uprawnień wynikających z gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
8). Promocja sprzedaży to zachęcanie klienta do zakupu towaru.
9). ,,promocja sprzedaży'' jest pojęciem szerszym od pojęcia ,,promocja''.
10). Sprzedaż akwizycyjna jest sprzedażą bezpośrednią.
11). Karta stałego klienta polega na przyznawaniu jej posiadaczowi pewnych uprawnień, np. obniżonej ceny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:09:25+02:00
1.P
2.F
3.F
4.P
5.F
6.P
7.F
8.P
9.P
10.F
11.P
do nie których nie mam pewności