Wydobywany z rzeki piasek usypywany jest w stożek o wysokości 2,4 m i obwodzie podstawy około 54 m. Oblicz, ile samochodów o ładowności 4,5 tony potrzeba do przewiezienia tego piasku, jeśli 1 metr sześcienny piasku waży 1350 kg.

PLEASE HELP.!

Sorki że tak mało pkt , ale tylko tyle mam daje naj ;]

2

Odpowiedzi

2010-04-06T17:07:30+02:00
Więc zaczynamy:

V = ⅓*π(pi)*r²*h≈=π= ok. 3

V = r²*h

2*π*r = 54

więc "r" ,czyli promień, będzie wynosiło 9.

V = 81 m²*2,4 m

V = 194,4 m³

Masa piasku:
194,4*1350 kg = 262440 kg

Ile samochodów potrzeba?
262440 kg :/ 4500 kg = ok. 58,3

W tym przypadku trzeba będzie zaokrąglić liczbę 58,3.
Po przecinku jest liczba 3 i jest mniejsza niż 5, czyli w zaokrągleniu liczby 58,3 wyjdzie 58.


Odp.: Potrzeba będzie 58 samochodów.
1 5 1
2010-04-06T17:24:48+02:00
L = 54m
54m = 2πr / : 2π
54m : 2π = r
r = 27m : π
jeśli za π przyjmiemy 3 to
r = 27m : 3
r = 9m

V = ⅓ Pp × H

H = 2,4 m
Pp = πr²
Pp = π × 9²
Pp = π × 81
Pp = 3 × 81
Pp = 243

V= ⅓ 243 × 2,4
V= 194,4 (m³)

1350kg × 194,4 = 262440kg

262440kg = 262,44 t

262,44 t : 4,5 t =58,32

Nie stosujemy tu zaokrąglenia matematycznego tylko dodajemy jeszcze jeden samochód

Odp : Do przewiezienia piasku potrzeba 59 samochodów.


PS. Nie jestem jednak pewna tego zadania bo nie napisane jest ile trzeba przyjąć za π.
1 5 1