Ćwiczenie 3 (Wstawiamy obraz na stronę)
- otwórz plik druga.html
- wstaw zdjęcie na stronę.
<IMG SRC =“rysunek.gif”>
<IMG SRC= “rysunek.typ” HEIGHT = 50 WIDTH = 50 BORDER = 10 >
wysokość (HEIGHT) i szerokość (WIDTH), 50% swojego naturalnego rozmiaru,
obramowanie linią o grubości (BORDER) dziesięć.
Zapisz plik i obejrzyj w przeglądarce.

Zadanie ma związek z tymi zadaniami :
http://zadane.pl/zadanie/776592
http://zadane.pl/zadanie/779851

1

Odpowiedzi

2010-04-06T17:24:10+02:00
<html>
<head>
<TITLE> Moja druga strona </TITLE>
</head>
<BODY BGCOLOR="pink">
Państwa
<ol>
<li>Polska
<li>Francja
<li>Dania
</ol>
<IMG SRC= "rysunek.gif" HEIGHT = 50 WIDTH = 50 BORDER = 10><br>
<br>
Stolice tych państw
<ul>
<li> Warszawa
<li>Paryż
<li>Kopenhaga
</ul>
</body>
</html>