Odpowiedzi

2010-04-06T17:15:26+02:00
W treści zadali pytanie : ile było na początku pieniędzy ?. Więc niewiadomą oznaczymy przez x.

x-kwota początkowa
y-kwota przeznaczona na sprzęt sportowy

ułożymy teraz równanie:

y=10%*x= 0,1x

z - kwota przeznaczona na sklepik

i znów układamy równanie:

z=⅕(x-0,1x)=0,18x

w - kwota przeznaczona na książki

w=75%*(x-(y+x))=0,75*(x-0,28x)=0,54x

Równanie końcowe, to tak jakby kwota początkowa pomniejszona o wszystkie wydatki więc ma zostać dziewięćdziesiąt tysięcy. (90 000)

Po raz kolejny trzeba ułożyć układ równań.

x-(0,1x + 0,18x + 0,54x) = 90 000

0,18x = 90 000

x = 500 000 (pięćset tysięcy)

Więc zanotujemy odpowiedź o treści:

Na początku było pięćset tysięcy.

(możesz także odpowiedź wyrazić liczbą)