Obok altanki siostra jasia postawaiła dwie donice,w których zamierzała posadzić pelargonie.Donice miały kształt walca o promieniu długości 20 cm i wysokości 30 cm.Ile worków ziemi o pojemności 15 litrów każdy należy kupić aby każdą donicę napełnić do 3/4 jej objętości.Zapisz obliczenia,do obliczeń przyjmij PI=3.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T17:19:09+02:00
15 l = 15 dm3
r - 20 cm = 2 dm
H - 30 cm = 3 dm
3/4 * 3 dm = 2,25 dm


V walca = pi r² * H
v = 3 * 2² * 2,25 = 27 dm ³

2 * 27 dm³ = 54 dm ³ - 2 donice
54 dm³ : 15 dm ³ = 3,6 ≈ 4

Odp. Należy kupić 4 worki po 15 l .
1 5 1